Ønsker du å være med å sette synlig spor etter deg med flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg? Da er Byggteknikk noe for deg.

I programområdet, Vg2 Byggteknikk jobbes det med oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.  Med andre ord lærer du å skape og bevare store samfunnsverdier.

Vi har et fokus på å hjelpe deg til å bli en god og dyktig håndverker og fagarbeider.

Fagplaner

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Byggteknikk. Læreplanen for Byggteknikk Vg2 består av 3 ulike hovedområder:

Produksjon

Programfaget produksjon handler om oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner.

I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og aksepterte løsninger.  

Bransjelære 

I programfaget bransjelære er det forkus på bruk av måleverktøy, planlegging og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Faget omfatter gjeldende regelverk for arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfagger også regelverk som regulerer forhold mellom arbeidsgriver og arbeidstaker. Programfaget handler om videreføre faget sin historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Bruk av digitale verktøy inngår også i programfaget.

Prosjekt til fordypning

I dette faget får eleven mulighet til å være i praksis hos en bedrift. Elevene kan være med å velge selv hvor de vil være i praksisen. Men har de ingen ønsker har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.

ETTER PRAKSISPLASS
Du har mulighet for lærekontrakt innen disse programfagområdene:

  • tømrerfaget
  • betongfaget
  • murerfaget
  • stillasbyggerfaget
  • forskalingsfaget

Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan skolen være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.