skolerute

Planleggingsdager:

13,14,15,16 og 17.08.17: Skoleinterne planleggingsdager

31.05.19: Planleggingsdag

Det kan bli mindre endringer i skoleruta. Dette vil evt bli varslet i god til.