Generell informasjon:

-Skoledagen begynner alltid klokken 09.00

-Vi har 7 skoletimer alle dager. Siste skoletime slutter kl. 15.15

Slik ser timefordelingen ut en vanlig uke:

Timen Tid* Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 0900-0945  NAT  PRO  ENG  Tegning & Bransjelære PRO
2 0945-1030  NAT  PRO  MAT Tegning & Bransjelære  PRO
3 1045-1130  MAT  PRO  MAT Tegning & Bransjelære  PRO
4 1200-1245  ENG  PRO  T&B Tegning & Bransjelære  PRO
5 1245-1330  ENG  PRO  T&B Tegning & Bransjelære  PRO
6 1345-1430  NOR  PRO  KRD Tegning & Bransjelære  PRO
7 1430-1515  NOR  PRO  KRD Tegning & Bransjelære  PRO