Melder kan ha ulike roller og kan enten være leder, medarbeider, elev eller besøkende. Melder kan ha flere roller på samme tid. Skjemaet sendes ks-ansvarlig/adm.

Fylles ut av den som melder avviket og sendes direkte til ks-ansvarlig/adm.