ABR videregående skole

Vi tilbyr yrkesutdanning innen bygg og anleggsteknikk VG1 og VG2, til deg som ikke har fullført videregående opplæring.

Tilbudet er for deg som har ulike vansker som rusproblemer, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, ADHD, mm.

Skolen er organisert i små klasser og et støttende miljø med tett oppfølging.

images (8)