Investerer millioner i nytt skolekjøkken

skolekjokken/https://hnytt.no/2018/12/06/satser-millioner-pa-nytt-skolekjokken/

ABR videregående skole har foretatt store investeringer den siste tiden og planlegger nye studieretninger til høsten. 

TORVASTAD: – Det skal ikke være noe halvveise greier, sier rektor Rolf Jarl Sjøen og viser stolt frem det nye kjøkkenet ved ABR videregående skole på Torvastad. Skolen her tilbyr utdanning i yrkesfag til personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet og arbeidslivet.

Den tidligere bygningsmassen til Hauge skole har vært gjennom en total forvandling på innsiden den siste tiden, Ikke minst i det gamle skolekjøkkenet der alt av utstyr er nytt og tilpasset et moderne og funksjonelt storkjøkken. 

Store investeringer

Rundt tre millioner kroner er investert i kjøkkenet som nå er i full drift av elevene på restaurant og matfag. Et nytt bygg måtte settes opp i 2. etasje for å huse nytt ventilasjonsanlegg til over 800.000 kroner. I tillegg er det investert betydelige summer i alt fra stekeovner, kjølerom til kjøkkenkniver.

– Dette kjøkkenet står ikke tilbake for noe for noe når det gjelder utstyr og lokaliteter. Det er kjempeviktig når vi skal tilby et skikkelig undervisningsopplegg, sier Sjøen. 

Faglærer, Steinar Rønnevik er storfornøyd med de nye fasilitetene.

Gode resultat

Han har til sammen 33 år bak seg i det fylkeskommunale utdanningssystemet og ble hentet fra Karmsund videregående til Torvastad da ABR-senteret etablerte skoletilbud i fjor høst med undervisning innen bygg og anleggsteknikk. Det første året fikk skolen 17 elever i alderen 17 til 46 år. 14 av disse fullførte skoleåret, noe rektoren er godt fornøyd med. 

– Det er veldig gode tall for disse elevene som er i en sårbar gruppe. Vi har noen flotte historier og en del utfordringer. Men det visste vi også om da vi startet, sier han. 

Dette året har skolen 35 elever fordelt på de tre linjevalgene. 

Utvider

Den gode starten har gitt skolen enda sterkere tro på at behovet er tilstede og at det må satses på utvidelse av studietilbudet. Nå jobbes det konkret med etablering av to nye linjer med yrkesretningene, naturbruk, salg og service og samferdsel. I tillegg er arbeidet i gang med å sette opp to nye haller i den tidligere skolegården, der det blant annet planlegges verksteder for byggfag og gartnerutdannelse. 

– Dersom det går slik jeg tror så vil vi sitte med åtte klasser og til sammen 64 elever på 4 utdanningsprogram her ved skolen fra neste år, sier Sjøen. 

Arbeidet med oppgradering av bygningsmassen og utbygging er i full gang ved den videregående skolen på Torvastad.

Samfunnsregnskap

Etter flere krevende runder for å få tilbudet godkjent blant fylkespolitikerne, tror rektoren at Utdanningsdirektoratet til slutt vil falle ned på et klarsignal til utvidelsen. 

– Vi må se på dette som to års rehabilitering samtidig som de får seg en yrkesutdanning. Vi gir dem en rutine i dagen der de har noe meningsfylt å stå opp til, sier han og viser til at investeringene i disse elevene er lett å forsvare ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

– Tenk på samfunnsregnskapet når en person de neste 20 – 30 årene betaler for sitt eget livsopphold, er i lønnet arbeid i stedet for å motta ytelser og kanskje gå ut og inn av institusjoner som koster mellom 2000 og 4000 kroner om dagen. Det menneskelige siden av regnestykket er enda viktigere, fastslår han.

Meningsfylt

Sjøen har ikke angret en dag på at han tok utfordringen med å lede skolen og elevene som kom dit med hver sin krevende historie i bagasjen. 

Er med på å bygge sin egen skole

Nabohuset er bygd på, byggingen av varemottaket til restaurant- og matfagavdelingen er i full gang, og ute på skoleplassen på gamle Hauge skole jobbes det med forskaling til det som blir en 500 kvadratmeter stor lagerhall og undervisningsrom til ABR videregående skole.

27 år gamle Christer Haavardsholm smiler. Han liker at han er med og bygger både sin egen skole – og en skole for framtidige elever.

For at det blir flere elever, det er helt sikkert. Og rektor Rolf Jarl Sjøen lyser snart ut nye stillinger; allmennfaglærere og en lærerstilling innen byggfag. To kokkefaglærere som starter til høsten, er allerede ansatt.

Det er 15 elever på VG1 byggfag nå, og de går videre til VG2 til høsten. Da starter også en ny linje, restaurant- og matfag.

– Det er kommet inn ni søknader til den nye linjen og seks søkere til VG1 byggfag, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen.

For oppstart høsten 2019, søker Sjøen om linjene service- og samferdsel, VG2 og naturbruk. Elevene på naturbrukslinjen kan ta fagbrev som anleggsgartner eller idrettsanleggsfag.

ABR videregående skole er et AS eid av Stiftelsen Karmsund ABR-senter og er for elever som av ulike årsaker har ramlet ut av skolesystemet og ikke har fullført videregående opplæring.

– Alle fortjener en ny sjanse

Skolen er i utgangspunktet startet for å gi et tilbud til pasienter som har vært til behandling for rusmisbruk, eller ungdom som har slitt med psykiatri, lese- og skrivervansker og ADHD.

Dagens elever er i alderen 17 til 46 år.

Første byggeprosjekt

Byggfagelevenes første byggeprosjekt var huset til nærmeste nabo. Huset ble forlenget med en tredjedel og det ble lagt nytt skifertak.

FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset.
FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Christer Haavardsholm fikk vite om skoletilbudet da han var til behandling ved ABR-senteret. Han er fra Stavanger og leier nå leilighet på Torvastad. Målet hans er å bli møbelsnekker, og han har staket ut veien mot målet.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å bli tømrer. Jeg begynte på et femårsløp, men begynte å ruse meg igjen. Her på skolen er det et sinnssykt godt miljø, og jeg trives godt. Det har mye med lærerne å gjøre. Alle her er likeverdige, og skolen har svart til forventningene, sier Christer.

Til høsten begynner han på VG2 byggfag.

– Målet er først og fremst å fullføre skolen og ta fagbrev som tømrer. Så vil jeg på skole igjen for å bli møbelsnekker. Jeg har alltid trives med å lage ting med hendene.

Christer sitter skolens styre som representant for elevene.

– Det er kjekt å kunne være med og forme skolen. Spennende at vi nå bygger opp egen skole og en skole for elevene som kommer etter, sier han.

Matkurs

Et knapt halvår før alt skal stå ferdig til å ta imot restaurantfagelevene, gjenstår mye arbeid i kantina og på undervisningskjøkkenet.

ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. - Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen.
ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. – Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

På et lite lager står det stablet kjøkkenutstyr ABR-senteret fikk kjøpt da kafeen Apothekergaarden i Kopervik ble lagt ned i fjor.

– Neste skoleår planlegger vi å tilby gratis frokost til elevene, og vi ønsker å arrangere matkurs for dem som ikke går på restaurant- og matfaglinjen, sier Sjøen.

ABR videregående skole ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie 31. august i fjor. Skolen er åpen for søkere fra hele landet.

I fjor høst skrev Haugesunds Avis om en av elevene ved skolen, Peter Birkeland, som etter 22 år for første gang bor sammen med sin mor.

Babyen ble tatt fra henne på sjukehuset rett etter fødselen. 22 år etter bor mor og sønn sammen for første gang.

Første byggeprosjekt ferdigstilles :-)

Byggfagselevene på ABR-skolen har bygget på nabohuset, og i løpet av de neste årene bygges det videre på den nyoppstartede skolen.

SKOLE: Høyt oppe på taket legges det skifer i det som er det første prosjektet til byggfagslinja på ABR-senterets skole på Torvastad.

Det er ett av to prosjekter som byggfagslinja på skolen har jobbet med siden oppstarten høsten 2017.

– Da vi kom hit ble vi kontaktet av naboen som hadde planer om å bygge ut huset. Det passe jo begge parter godt. Det var en helt ideell sak, også med tanke på at det er rett over veien, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen, og fortsetter:

– De har fått lært seg å legge skifer og reise bygg. De har fjernet gammel kledning, koblet på reisverk, plating, sette inn vinduer og bygge tak. Det er en omstendelig prosess; det er mye mer arbeidskrevende å legge skifer enn takstein.

Sjøen merker at gruppa er stolte over arbeidet de har gjort.

– Det å få ting til og lykkes – å se noe som viser igjen, det tror jeg betyr mye, legger Sjøen til.

Restaurant og matfag

Til høsten blir skolen utvidet med linjen restaurant- og matfag, og allerede har de fått lærere på plass.

Planen er blant annet at linjen skal servere frokost til alle elevene, samt tilby lunsj.

For å forberede skolen på den nye linjen er elevene nå i gang med å få på plass et varemottak på 15 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges et storhusholdnings undervisningskjøkken.

– Det er et stort og kostbart prosjekt, men det gleder jeg meg til. Der gjør vi mye av arbeidet selv, forklarer Sjøen, som synes det var et lurt trekk å begynne med byggfagslinja.

– Det er mye kompetanse og gratis arbeid. En kjempestor del av et byggeprosjekt er jo arbeidspengene. Å bygge sin egen skole for seg selv og denne gruppen for fremtiden, det tror jeg gir motivasjon til elevene, sier Sjøen, og legger til:

– De får et eierforhold til det. Det er en skole de selv skal bygge og gå på, og så bygger de for denne elevgruppen for fremtiden.

Ny hall

Til våren og neste år skal nok et prosjekt realiseres i form av en hall som skal bygges på eget område.

Hallen er tiltenkt blant annet byggfag, men først må de bygge den selv.

– Vi skal gjøre mesteparten selv. Det skal støpes sokkel og ringmur, armering, forskaling, støping, reisverk, plating, tak og så videre. De får nesten hele læreplanen i det bygget, forteller Sjøen.

Flere linjer

Utover restaurant og matfag har skolen søkt om å få opprette linjene naturbruk med tanke på anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, samt service og samferdsel med tanke på VG2 salg og kontorfag og sikkerhet.

– Har dere plass til så mange elever?

– Vi har jo en tomt på 15,5 dekar og et stort område til å drive gartneri, så det tror vi er midt i blinken, sier Sjøen, som har stor tro på fremtiden for skolen.

– Vi må ansette flere, så vi er ute etter byggfagslærer og fellesfaglærer, fortsetter Sjøen, som ser for seg at skolen har mellom 60-70 elever om 4-5 år.

Utfordringer

Sjøen legger ikke skjul på at det er utfordringer med å drive en skole for en elevgruppe som har ramlet ut av det tradisjonelle utdanningsløpet.

– Det er en spesiell gruppe, men vi er finansiert for å ha små klasser med tett oppfølging. Det er viktig. Men det er for folk som har ramlet ut av skolesystemet av ulike grunner, forklarer Sjøen.

Han synes likevel det har gått bra så langt.

– Det har vært litt utfordringer, men ikke mer enn ventet. Vi begynte med 17 elever, og vi har fremdeles 15 igjen, sier Sjøen, som har jobbet i den offentlige skolen i over 30 år.

De siste 10 årene jobbet han på Karmsund videregående skole, men syntes at ABR-skolen hørtes ut som en spennende utfordring.

– Det var på tide å ta en ny utfordring, og jeg synes det er kjempegøy å få være med på å utvikle noe. Jeg blir veldig engasjert i mennesker, og dette var midt i blinken. Mye av det jeg har gjort i livet har forberedt meg på denne jobben, så jeg føler jeg er på rett plass, sier Sjøen med et smil om munnen.

Skolen vurderer også å søke om å få opprette helse- og oppvekstfag og påbygg, men det er enda litt lengre frem i tid.

– Vi må se hvordan dette går først. Nå bygger vi oss opp steg for steg, avslutter Sjøen.

Halvor Hansen leverer stafettpinnen fra seg for godt

Halvor Hansen gir stafettpinnen videre til påtroppende daglig leder, Bjørn Orhammer.

På sin egen 70-årsdag i morgen gir Halvor Hansen seg som daglig leder på Karmsund ABR-senter. Vi fulgte den energiske skudenesbuen på hans siste arbeidsdag som sjef i hovedkvarteret på Avaldsnes.

AVALDSNES: – I morgen skal det feires og jeg er trygg på at Bjørn Orhammer kommer til å gjøre en kjempegod jobb som ny leder av Karmsund ABR-senter, sier Hansen.

I videovinduet over får du se hvordan noen av de ansatte på rusomsorgsbedriften karakteriserer jobben som Halvor Hansen har gjort de siste 27 årene.

Nytt skoletilbud godkjent

Rolf-Jarl-Sjoen-02-e1516107718311
SIKRET SEG NYT STUDIETLIBUD: Rolf Jarle Sjøen er godt fornøyd med å kunne tilby restaurant og matfag ved ABR videregående skole til høsten. 
 Terje Emil Johannessen

ABR vil nå tilby restaurant- og matfag for vgs-elever

Fikk godkjent oppstart av nytt studietilbud til høsten.

KARMØY: ABR videregående skole på Torvastad fikk tirsdag godkjenning til å starte med restaurant- og matfag til høsten. Det er rektor Rolf Jarle Sjøen godt fornøyd med.

– Vi er fryktelig glad for dette, og vi ser helt klart et behov her. Nå har vi fått godkjenning til å starte med vg1 til høsten, og vg2 i 2019, forteller rektoren.

– Vi ønsker å gi elevene en ny sjanse

Den kristne videregående skolen har hovedvekt på rehabilitering av ferdigbehandlede rusmisbrukere samt personer med andre funksjonshemninger og spesielle behov. Fra før av har skolen studietilbudet bygg og anlegg. Rektoren forteller at det nå jobbes med å få enda flere linjer på plass som helse- og oppvekst, og service og samferdsel.

– Mange av elevene våre har slitt med rusproblematikk, ADHD eller psykiske utfordringer. Vi ønsker å gi dem en ny sjanse uten at det vil stigmatisere dem på noen måte, forteller Rolf Jarle Sjøen

 

 

 

Skryter av ny skole

Denne skolen har 14 elever. Christer (26) er én av dem.

To av elevene: Christer Haavardsholm (26) fra Stavanger og Alexia Victoria Jacobsen Di Laurentis (21) fra Haugesund.
To av elevene: Christer Haavardsholm (26) fra Stavanger og Alexia Victoria Jacobsen Di Laurentis (21) fra Haugesund. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup Av Ruth Sunnanå SveistrupPublisert:

Å begynne på videregående skole etter rusbehandling, så ikke Christer Haavardsholm på som en mulighet. Nå er det hverdagen hans.

KARMØY: – Det er deilig å ha et mål, sier Christer Haavardsholm.

26-åringen fra Stavanger bor på hybel på Torvastad, og er en av de 14 elevene som for to og en halv uke siden begynte på ABR videregående skole på linjen Bygg- og anleggsteknikk VG1.

Skolen holder til i gamle Hauge skole, og er for elever med særskilte behov.

– Kanonbra

– Jeg begynte å ruse meg da jeg var 11 år, og jeg har vært fram og tilbake i fengsel. Da jeg var på åpen soning, fikk jeg en praksisplass, men jeg falt tilbake. Jeg gikk til rusbehandling på ABR-senteret, og nå går jeg på skole. Jeg er overrasket over meg selv. Etter to og en halv uke på skole går det kanonbra, og jeg har som mål å ta fagbrev innen tømring og utdanne meg til møbelsnekker, sier Haavardsholm.

Han er ikke flau over å fortelle åpent om sin bakgrunn.

– Jeg håper jeg kan være med og hjelpe andre, at de tør å søke selv om de har en lang rushistorikk, sier 26-åringen.

Eneste jente i klassen, Alexia Victoria Jacobsen Di Laurentis (21) fra Haugesund, er en av fire som bor på internatet på skolen.

Hun har hatt det vanskelig, og stikkordene er medisinering for ADHD, mobbing og depresjoner. Hun skryter av miljøet på skolen.

– Nå går det mye bedre. Her er det oppegående tenåringer. Folk oppfører jeg, og mitt mål er å klare skolen, sier hun.

Ny framtid

Halvor Hansen etablerte Stiftelsen Karmsund ABR-senter for 26 år siden. Nå er han i ferd med å trappe ned, og stillingen som daglig leder er lyst ut.

– Å se mennesker blomstre og få en ny framtid, er drivkraften i arbeidet, sier Hansen.

LES OGSÅ: – Rusmisbrukere må ha mer enn bare behandling

KAPPET TAUET: Helseminister Bent Høie kappet tauet og foretok den offisielle åpningen av ABR videregående skole onsdag. Daglig leder Halvor Hansen (t.v.) ved Karmsund ABR Senter og Rolf Jarl Sjøen, rektor ved ABR videregående skole holdt tauet.
KAPPET TAUET: Helseminister Bent Høie kappet tauet og foretok den offisielle åpningen av ABR videregående skole onsdag. Daglig leder Halvor Hansen (t.v.) ved Karmsund ABR Senter og Rolf Jarl Sjøen, rektor ved ABR videregående skole holdt tauet. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Helseminister Bent Høie (H) brukte øks da han kappet et tykt tau og med det foretok den offisielle åpningen.

– Det er viktig at vi ikke gir folk opp. Alle må få en sjanse, sa han og skrøt av ettervernsarbeidet ABR-senteret driver.

Rektor på skolen Rolf Jarl Sjøen poengterte også at det er viktig å gi mennesker en ny mulighet i livet.

– Det fortjener alle, sier han.

Karmsund ABR Senter har søkt om oppstart av helse- og oppvekstfag og restaurantfag fra og med neste skoleår. De har også tanker om å utvide med linjene salg og service og påbygg.

FAKTA

Stiftelsen Karmsund ABR Senter ble grunnlagt i 1991 og ledes av Halvor Hansen (69).

Formålet er å drive behandling av og arbeidstrening for rusmisbrukere.

Har i dag passert 50 ansatte. I tillegg er det sju ansatte ved ABR videregående skole på Torvastad. Første skoledag var 17. august 2017.

Driver Juvåsen: akuttbehandling og stabiliserings-avdeling (21 plasser), Tuastad gård: rehabiliterings- og motivasjonsavd. (12 plasser). TSB, stabilisering og utredning (6 plasser), Klinikk døgn-TSB (15 plasser), dagsenter og arbeidstrening (16 plasser), poliklinikk, ettervern/oppfølging, hybelhus m/ tilsyn (5 plasser).

Har avtale med Nav: Fra hjem til jobb-prosjektet.

Driver videregående skole med linjene byggfag VG1 og VG2. Planen er å utvide med helse- og oppvekstfag og kokk- og restaurantfag.

Karmsund ABR Eiendom AS eier gamle Toma-bygget og Hauge skole. Stiftelsen Karmsund ABR Senter eier de andre. De leier Tuastad Gård av Karmøy kommune.

Stiftelsen har overtatt driften av Arken brukthandel og kafe i Kopervik. Nyåpning var 10. august 2017.

-Vi skal bygge stein på stein

Rolf-Jarl-Sjoen-11 til blogg

– Dette er meg, tenkte Rolf Jarl Sjøen da han ble tilbudt rektorjobben på nye ABR videregående skole på Torvastad. Nå er han i gang med forberedelsene til det aller første elevopptaket.

 

UTDANNING: Formelt sett har Rolf Jarl Sjøen stillingen som avdelingsleder Restaurant og matfag på Karmsund videregående skole ut juni. Han har imidlertid tatt ut all opptjent ferie samt avspasering og flyttet sist uke inn på byggeplassen som fra høsten av skal bli nye ABR videregående skole på Torvastad og der han skal bekle rektorstillingen fra 1. juli.

– Vi er allerede godt i gang med å skaffe både lærere og elever, sier han, nesten opprømt.

Noe nytt etter 33 år

Rolf Jarl Sjøen har 33 år bak seg i fylkeskommunal tjeneste i ulike pedagogiske jobber. Etter at Stiftelsen ABR-senteret på Avaldsnes fikk godkjennelse av Utdanningsdirektoratet til å etablere en frittstående, privat skole på videregående nivå, ble han i vår tilsatt som skolens første rektor. Underveis fikk stiftelsen kjøpt nedlagte Hauge skole av Karmøy kommune og her pågår det i dag omfattende oppussings- og forbedringsarbeider for å gjøre alt klart til skolestart i høst. Midt blant alle håndverkere og ABR-ansatte har han rigget seg til på sitt nye kontor og forbereder elevopptak og ansettelser av undervisningspersonell.

– Dette er meg

– Hva er det som får en vel etablert skolemann til å hoppe ut i en så krevende oppgave som å bygge opp en helt ny videregående skole, spør vi ham.

Veabuen legger ikke skjul på at han har følt seg som privilegert i stillingen som avdelingsleder for Restaurant- og matfag på Karmsund vgs de ti siste årene og de tjue årene før det som lektor og i ulike lederstillinger i helse- og sosialfag ved Storasund videregående skole.

– Det er trist å forlate disse faglig dyktige kollegene. Da forespørselen om rektorjobben på ABR vgs dukket opp, tenkte jeg rett og slett at ”dette er meg”. Den er kjempespennende, svarer han og viser til at han tidligere har hatt ansvar for fengselsundervisningen i Haugesund. Han kjenner målgruppen: de som har slitt i mange år med rus og kriminalitet. For manges vedkommende kan røttene være lese- og skrivevansker, ADHD, psykiatri, for å nevne noen utløsende faktorer.

– Her skal jeg bygge opp noe helt nytt for ei gruppe som jeg har sans for, sier han som en programerklæring.

– Trenger en ny sjanse

Den nye skolen har altså fokus på yrkesfag for elever med særskilte behov.

– Vi skal favne bredt, sier han til KarmøNytt. Skolen er et åpent tilbud til personer som er under rehabilitering etter endt rusbehandling, personer med andre former for funksjonshemming eller som har lærevansker. Personer som av andre grunner har falt utenfor det ordinære skolesystemet kan også søke. Skolen er med andre ord ikke et særskilt tilbud til de som er brukere av ABR-systemet.

 

– Det er mange som trenger en ny sjanse. Vår fordel er at vi er finansiert på en slik måte at vi kan drive med små grupper, kanskje bare 8-10 elever i klassen der hver enkelt kan få tett oppfølging.

Flere yrkesfag neste skoleår

I dette første skoleåret tas opp elever til Bygg- og anleggsteknikk VG1 (og deretter VG2 i påfølgende skoleår). Neste skoleår håper Sjøen at undervisningstilbudet også kan utvides til bl.a. Restaurant og matfag og Helse- og oppvekstfag.

– Dermed kan vi gi tilbud innen ulike interesser og utdanninger, for eksempel tilby skreddersøm til unge kvinner. Vi vet også at dette er yrker der det er etterspørsel etter arbeidskraft, forteller han. Søknad er sendt Utdanningsdirektoratet og svar vil foreligge i løpet av høsten Rogaland fylkeskommune har støttet søknaden.

Maks nitti elever

– Hva blir elevkapasiteten?

–Byggfag kan ta inn 35 elever og vi har søkt om å ta inn 32 elever hver på restaurant- og matfag samt helse- og oppvekstfag. Med andre ord omkring nitti elever. Kanskje er det realistisk å anta at vi stabiliserer oss omkring 50 – 60 elever i løpet av tre-fire år.

– Og det er tilstrekkelig for å drifte en ny skole på en skikkelig måte?

– Ja, absolutt. Skolen er godt finansiert.

– Hvor stor lærerstab trenger du?

– Til å begynne med er det snakk om 1 tømrer med fagskole, dernest flere deltidsstillinger som skal dekke opp fagene norsk, engelsk, matte, naturfag, kroppsøving samt kristendom. Dette er en kristen livssynsskole i tråd med stiftelsens verdigrunnlag.

Om det er lærere som har ledig kapasitet eller pensjonerte lærere som føler at de har mer å gi, er det bare å ta kontakt med meg, sier Sjøen.

Et ekstra sikkerhetsnett

– Hvor mye har det livslange kristne engasjementet ditt betydd for dette jobbvalget?

– Det har hele tiden ligget i bunn og i alle år gjort meg bevisst på det sosiale ansvaret jeg har som medmenneske.

– Du forlater også en av fylkets videregående skoler som i likhet med alle andre skoler sliter med et stort frafall og der det har vært vanskelig å snu kurvene trass i betydelig ekstra innsats. Nesten en fjerdedel av årskullene faller gjennom. Hva kan en privat skole gjøre annerledes?

 

– Nå skal vi nettopp ta oss av dem som av ulike grunner har ramlet ut av skoleverket. Vi blir et ekstra sikkerhetsnett. Det som nevnt blir spesielt hos oss, er at vi kan drive med små grupper. ABR-miljøet tilbyr også andre aktiviteter som kan gi elevene et godt og interessant fritidstilbud. Her på skolen vil gymsalen være til disposisjon på kveldstid; vi kommer til å ha kursvirksomhet om kveldene. For folk som har falt utenfor, nytter det ikke bare å gi dem innhold i livet mellom 0800 og 1600. Det er også viktig gi tilbud for å fylle fritiden – og ikke minst dekke åndelige behov! Deltakelse i møter og kristent arbeid vil være tilbud til de som ønsker det.

Ni hybler klare, flere kommer

– Vil dere også tilby internatplasser til de elevene som kommer langveis fra?

– Vi har allerede klare ni hybler i første etasje i gamlebygget og der det er plass til ytterligere elleve hybler i tredje etasje. De kan bli klare til neste høst. Andre elever bor på hjemstedet sitt i distriktet og kommer hit hver dag og andre bor på ABR-senteret på Avaldsnes.

– Og nå er altså Rolf Jarl Sjøen havnet på ”Gullplassen” i sitt yrkesaktive liv?

– Som sagt: Jeg føler at denne jobben var til meg. Jeg blir seksti i oktober og satser på at jeg har fortsatt noen spennende år foran meg i denne jobben om jeg holder meg så frisk som jeg er i dag, smiler han, peker på logoen som skolen har fått og som han er kjempefornøyd med. Symbolet er ei steinrøys.

– Her skal vi bygge stein på stein, utbryter han og trekker meg utenfor. Steinrøysa er anlagt ved ankomsten til skolen. Der vil han fotograferes, steinbyggeren fra Vea. Slik blir det. Underveis peker han ut på gamle Hauge skole og skryter av god plass. Å gjenbruke skoleanlegget til annet skoleformål synes han er en aldeles glimrende idé.

Fra Karmøynytt 9. desember 2015

Daglig leder i ABR-senteret, Halvor Hansen, mener at Hauge skole på Avaldsnes vil passe godt til stiftelsens planer om en videregående skole for elever med spesielle behov. Tomten er på over 15 dekar og de tre bygningene er til sammen 1 900 kvadratmeter. Salgstaksten er åtte millioner kroner.
Daglig leder i ABR-senteret, Halvor Hansen, mener at Hauge skole på Avaldsnes vil passe godt til stiftelsens planer om en videregående skole for elever med spesielle behov. Tomten er på over 15 dekar og de tre bygningene er til sammen 1 900 kvadratmeter. Salgstaksten er åtte millioner kroner.

Her vil ABR-senteret drive videregående skole

Stiftelsen Karmsund ABR-senter på Avaldsnes ønsker å kjøpe Hauge skole av Karmøy kommune. Planen er å starte en privat, kristen videregående skole der – for elever med spesielle behov. Dette kan tidligst skje høsten 2017.

– Dette vil være et utdanningstilbud til personer som har fullført rusbehandling. På denne måten kan de få en god yrkesutdanning, som samtidig virker som flott ettervern. Vi kan også ta i mot elever med andre typer handikap, sier daglig leder for stiftelsen, Halvor Hansen.

Hauge skole passer godt

– Hauge skole passer utmerket til våre planer. Der er det meste allerede på plass, selv om vi selvfølgelig  må supplere noe – og kanskje bygge litt om. Første året ser vi for oss å kunne starte med grunnkurs Vg1 for én klasse, og så følge opp med Vg2 og Vg3 de neste årene. Vi vil starte med fagutdanning innen bygg og anlegg, men ganske raskt etterpå kan det bli aktuelt å utvide med kokk- og servitørfagene. Selv om vi ikke får kjøpe Hauge skole går vi videre med disse planene. Det fins nok andre aktuelle bygninger også, men neppe noen som passer oss så godt, sier Hansen.

Skole er fint ettervern

– I rusomsorgen har det dessverre i mange år vært bevilget altfor lite ressurser til både behandling og ikke minst til ettervern. Mange har ventet i kanskje et helt år på behandling. Når den er avsluttet blir mange satt direkte på gaten – nesten uten oppfølging. Oftest går dette galt. Svært mange har liten eller ingen utdannelse, og risikoen for at de ender tilbake til rusen er stor. Et skoletilbud med oppfølging er flott ettervern; altså midt i blinken for slike personer, mener Halvor Hansen.

Få tilbud i Norge

Det er svært få tilsvarende skoletilbud her i landet. Hansen kjenner bare til Østerbo videregående skole i Halden, som har drevet i over ti år med fire fagutdannelser, inkludert bygg og anlegg.

– Vi besøkte dem nylig, for å få kunnskap om deres erfaringer. De har drevet godt og kan vise til meget gode resultater; også når det gjelder eksamenskarakterer. Vi har også god kontakt med Kristne Friskolers Forbund (KFF), som er interesseorganisasjonen for omkring 130 kristne friskoler av forskjellig slag i Norge. KFF vil hjelpe oss med søknaden om skoleoppstart, forteller Hansen.

Konkurrerer ikke

Formannskapet i Karmøy har satt som betingelse at skolen ikke skal selges «til virksomhet som konkurrerer med kommunens virksomhet.» Enkelt sagt betyr det at en privat skole ikke får kjøpe Hauge skole hvis dette medfører at grunnskoleelever flytter over til den private – fordi statstilskuddet til kommunen da reduseres tilsvarende.

– Jeg kan ikke se at opplegget vårt vil konkurrere med kommunal skolegang, fordi det ikke er kommunen som driver de videregående skolene, mener Halvor Hansen.

Finpusser søknaden

ABR-senteret finpusser nå søknaden til Utdanningsdirektoratet om godkjenning og driftstilskudd. Fristen er 1. februar neste år – og direktoratet har et helt år på seg å svare. Avgjørelsen kan komme tidligere – og Hansen har godt håp om å få godkjenning.

– I mellomtiden vil vi planlegge med skolestart i august 2017. Kanskje kan vi begynne med kokk- og servitørutdanningen samtidig. Jeg tror ikke det blir vanskelig å skaffe gode lærere. Vi har allerede en god del forespørsler fra lærere til vår vanlige virksomhet, forteller han.

Spent på kommunens holdning

– Den første milepælen blir hvordan kommunen vurderer salget av skolen; om vi har rimelig sjanse for å komme i betraktning. ABR-senteret har ikke en svulmende kasse, men vi sitter på store bygningsmessige verdier på Karmøy og på Juvåsen i Sand. Vi må nok låne, men vi regner med at driften vil gå greit med statlige tilskudd, sier daglig leder Halvor Hansen.

ABR videregående skole

Vi tilbyr yrkesutdanning innen bygg og anleggsteknikk VG1 og VG2, til deg som ikke har fullført videregående opplæring.

Tilbudet er for deg som har ulike vansker som rusproblemer, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, ADHD, mm.

Skolen er organisert i små klasser og et støttende miljø med tett oppfølging.

images (8)