Vi er en videregående skole med tilbud til ferdigbehandlede rusmisbrukere og personer med andre funksjonshemninger og spesielle behov.

Skolen skal drive utfra Privatskolelovens bestemmelser om å drive virksomhet på religiøst grunnlag og med særlig tilrettelagt undervisning for funksjonshemmede.

Selskapet er opprettet av Stiftelsen Karmsund ABR, og skal drives ut fra denne organisasjonens opprinnelige visjon om å hjelpe mennesker med rusproblemer samt andre funksjonshemninger til en ny fremtid.
Picture